Soweto Percussion Ensemble: Tales of The Drum

Sheer Sound (SLCD 053)

Tracks

 1. Umzabalazo (Protest)
  1. First movement (4:10)
  2. Second movement (2:04)
 2. Shangaani (1:34)
 3. Mzansi (4:25)
 4. Ba Tlhokile (The Needy) (3:16)
 5. Ijuba (Dove) (4:24)
 6. Abakithi (4:20)
 7. Mzingili (3:22)
 8. Ijuba 2
  1. First movement (1:56)
  2. Second movement (5:11)
 9. Keep Home Fires Burning (1:23)
 10. Mavuka (4:07)
 11. Untitled (4:14)


Back to arb's music collection